CV

Uddannelse:

2015-2017: Optaget på Fagjournalistuddannelsen på Danmarks Medie og Journalisthøjskole.

2011: cand.mag. i Moderne Mellemøststudier fra Syddansk Universiet – med afsluttende speciale i “Israelsk-Tyrkiske Relationer”.

2008-2010: Sprogkurser i Ivrit(Hebræisk) på Ulpan-niveau. Ulpan er Israels førende sprogprogram til at lære Ivrit.
Opnået niveau: B-niveau. Kurser gennemført i Haifa og Jerusalem.

2008: Bachelor i Historie fra Københavns Universitet – med tilvalgsfag i “Moderne Mellemøstens Historie” og “Klassisk Jødisk Historie”.

2008: Fuldført semester på University of Haifa, Israel – med tilvalgsfag i “Arabiske-Israelske Relationer”, “Moderne Israels Historie” og “Terrorismens Historie”.

2004: Sproglig Student fra Frederiksberg Gymnasium

2001: Folkeskolens Afgangsprøve, Carolineskolen, København Ø

Ekspertområder:

Israelsk politik

Israelsk udenrigspolitik

Israelske krige

Praktik:

2010: Interfaith Encounter Association – en israelsk NGO beliggende i Jerusalem.

Ansvarsområder indenfor afholdelse af workshops vedr. konfliktløsning og fredssamarbejde.

IEA er dedikeret til at promovere ægte og vedvarende sameksistens gennem aktiv og tværreligiøs dialog. IEA har mere end 8.000 tilknyttede fra alle lag og retninger af befolkningen i Israel. Ud over det samarbejder IEA med syv Palæstinensiske organisationer på tværs af det palæstinensiske samfund. I Mellemøsten spiller IEA en stor rolle i “Middle East Abrahamic Forum”, sammen med organisationer i Egypten, Jordan, Libanon, Det Palæstenensiske Selvstyre, Tunesien og Tyrkiet.

2007: Statens Arkiver – Bevarings og Kassationsafdelingen i Rigsarkivet.

Varetagelse af kontoropgaver og sagsbehandlerstøtte. Opgaverne har bl.a. omfattet journalisering og andet arbejde med afdelingens eget sagsarkiv, udarbejdelse af adresselister, registreringer af oplysninger om arkivalier og arkivskabere i Statens Arkivers arkivalieinformationssystem, Daisy, samt selvstændig udarbejdelse af registre til arkivalier.